เชื่อมต่ออย่างไม่สะดุดบนฟากฟ้า

มิว สเปซ ให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อการใช้งานบนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทันสมัย ที่จะทำให้คุณเชื่อมต่อและมั่นใจว่าจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญ

รูปถ่ายโดย Owen Spencer จาก Unsplash

ขยายขอบเขตการให้บริการของคุณ ด้วยอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของเรา ที่ให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและปลอดภัย

คุณสมบัติ

อุปกรณ์ภาครับขนาดเล็กที่ใช้รับส่งสัญญาณเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างภาคพื้นและอากาศยานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

รองรับเทคโนโลยี DVB-S2X มาตรฐาน และใช้เทคโนโลยีสับเปลี่ยนช่องสัญญาณแบบยืดหยุ่น (AIS) เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสูงสุด

รองรับย่านความถี่แบบ C Ku และ Ka

รองรับการทำงานร่วมกับดาวเทียมทั้งแบบ HTS และ non-HTS

รับส่งข้อมูลได้สูงสุด 400 เมกกะบิตต่อวินาที

th
en_US th