เราปฏิวัตินวัตกรรมของโลกเพื่อการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพกว่าในวันนี้

We live in a world where communications are key and technology touches every area of our lives. Never before has technology played such a powerful role in improving the way we work and live.

เทคโนโลยีคือข้อต่อหลักในอารยธรรมของเรา มันขับเคลื่อนให้เราเกิดความอยากรู้อยากเห็น เราได้สร้างนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริง มันคือสิ่งที่ทำให้เป็นเราในทุกวันนี้ - การสื่อสารที่เชื่อมต่อโลก

However, with technology continually advancing, many people remain without access to reliable communication networks, including broadband and mobile services. Connectivity is critical for people to adapt to the ever-changing digital landscape in government, health and education sectors.

The issue of the digital divide cannot be ignored. This impacts everyone, and together, we can solve it.

I, together with the mu Space Corp team, are on a mission to develop satellite communication technologies that will accelerate the adoption of Internet of Things devices, digital parks, and smart cities. We will also lead the way in Asia in commercial space travel, ultimately making space accessible to more people and enabling more space exploration missions in the future.

We believe space and satellite advancements we do now will over time reap us tangible enhancements to improve quality of life.

เรารู้ว่าภารกิจของเรานั้นยิ่งใหญ่และยากที่จะต่อกร แต่อย่างไรก็ดี เราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงและแรงกดดันเพื่อนำพามวลมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและในรุ่นต่อไปให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด และดำรงค์อยู่อย่างสงบ และพบสันติสุขทั้งบนโลกใบนี้ และในห้วงอวกาศ

วรายุทธ เจมส์ เย็นบำรุง
ประธานผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง

th
en_US th