ผู้จัดการ

เจมส์ เย็นบำรุง

ประธานผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง
James is a highly motivated individual who is constantly having new ideas. James has a career background in satellite design, wireless technology, aerospace systems, and energy exploration. He spent close to six years working for Northrop Grumman Corporation, leading a project on unmanned vehicle systems. James has a Bachelor of Science degree in Aerospace Engineering and a Master of Science degree in Mechanical Engineering from the University of California.

ศมาธร แซม เทียนกิ่งแก้ว

ประธานเจ้าหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
แซมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และด้วยการอยู่ในวงการดาวเทียมกว่า 20 ปี ทำให้แซมเปี่ยมด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ทั้งด้านโครงข่ายไร้สาย หรือการถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม แซมเคยทำงานอยู่ในองค์กรชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศอย่าง ไทยคม การไฟฟ้านครหลวง และ ABB เป็นต้น แซมจบหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประภากร ตั๋ม สิทธิชัยเกษม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
ตั๋มเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ของ มิว สเปซ นอกจากประสบการณ์กว่า 5 ปีในด้านการตลาดแล้ว เขายังมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ด้วยการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อีกด้วย

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

Our team members are qualified professionals with years of experience, who excel in their fields of expertise. Everyone plays an important role at mu Space.They lead their respective teams and collaborate on various projects.

ผู้จัดการอาวุโส วิศวกรคลื่นความถี่
เผ่าพันธุ์ ตั้ม ธีรนันท์ธนพัฒน์
ตั้มมีประสบการณ์ในวงการสื่อสารผ่านดาวเทียมกว่า 7 ปี รวมถึงเค้ายังเคยเป็นวิศวกรรมควบคุมการออกอากาศใน ทรู วิชั่น และ 3 ปีสำหรับ การทำงานด้านการออกแบบเครือข่ายคลื่นความถี่วิทยุอีกด้วย เขาเป็นหนึ่งในผู้จัดการอาวุโสด้านวิศวกรรมของทีม ตั้มจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Satellite System Specialist / Business Development Executive
ณัฐพล พล นาคราช
พลมีประสบการณ์ด้านวิศวกรควบคุมดาวเทียมมากว่า 6 ปี และเขาถือเป็นสมาชิกทีมที่มีทักษะคนหนึ่งของทีมวิศวกรที่ มิว สเปซ พลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านวิศวกรรมสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Engineering Manager / Business Development Executive
นรุตตม์รัฐ รุตม์ บุณยสิทธิโสภณ
รุตม์มีประสบการณ์กว่า 8 ปี ในด้านการควบคุมและใช้งานดาวเทียม วิศวกรรมอากาศยาน และระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ใน ไทยคม เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Software Engineer
Supanat March Limjitti
March joined the team right when he was graduating from Chulalongkorn University with a bachelor's degree in Computer Engineering. As the youngest member of our team, March is full of eagerness and potential. He conducts research and development on projects ranging from IoT devices and augmented/virtual reality to machine learning and cloud technology.
Product Design Engineer
Mintra Noon Hunsuwan
Noon is a Product Design Engineer. She has experience as a Design Engineer in the automotive industry. She is skilled in CAD/CEM, designing 3D parts and printing 3D models. She holds a bachelor’s degree in Mechanical Engineering from King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.
Financial Analyst
Toungrat Tong Pichitdej
Tong has experience in investment banking, including merger & acquisition and restructuring transaction, with expertise in providing financial valuation and strategic advisory. She holds a bachelor’s degree in Economics from Chulalongkorn University and a master’s degree in Finance from Golden Gate University, USA.
Senior Legal Officer (Business Development Executive)
ปรมัตถ์ ปอ วรรณภิระ
Por has more than 4 years experience in aerospace industry. He specializes in contracts and experience in drafting, reviewing, and negotiating various commercial contracts and governmental agreements. He holds a Bachelor of Laws from Naresuan University and Master in International Economic Laws from Université Toulouse 1 Capitole
Design Lead / Public Relations
กรินทร์ โรจน์จิรธนินท์
Grin specializes in the media and visual concepts. He conducts the concept of media, Coordination for news and public relations. Grin graduated from Srinakharinwirot University with a Bachelor’s degree in Interactive and Multimedia Design. He has an impressive portfolio of works and is full of potential.
Assistant Manager, HR & Office Admin
ศิรพิชยาณีย์ แอม จารุพรรณ
Amm has more than 10 years experience in many fields which she has adapted to fulfill in her roles at mu Space. She has essential skills of HR and attend to keep an office running smoothly while supporting the team’s efforts. She aspires to be a part of team who create the happy work place. Amm holds a Bachelor of Business Administration from Suan Dusit Rajabhat University.
th
en_US th